Aktuellt
Folkrörelsearkivet deltar i Arkivens dag som i år genomförs lördagen den 11:e november, kl 10.00-15.00.
Årets tema är "Synd och skam" och vi har jobbat på en omfattande utställning kring detta. Ni får bara inte missa det vi tycker är synd och skam. 

 

Vi har flyttat vårt material till nya lokalen och nu katalogiseras det och sätts upp i rätt hyllor. Så snart vi hinner ska vi ta tag i våra utställningar. Ni kan redan nu besöka oss i våra nya lokaler, om ni är många så är vi tacksamma om ni säger till innan.

Vi kommer att jobba vidare med att digitalisera arkivet i den takt vi har råd med och orkar med. Vi har t ex fått fram en förteckning över handlingar som ligger i arkivskåpen. Förteckningen hittar du under material i vänsterkanten men notera att nu stämmer inte hyllnummerna längre! Vi har också tagit fram en förteckning på våra ljudband. Även denna förteckning finns under material. 

Vi har fått hjälp med att skanna in foton så efterhand så kommer nya bildspel att dyka upp. Just nu har vi några bildspel kring Folkrörelsearkivets egen verksamhet, ABF:s tidiga verksamhet i Helsingborg, några från LO:s och Arbetarekommunens verksamhet.

Du hittar oss också på facebook.

Några jobbar med att intervjua personer som har haft stor betydelse för arbetarrörelsen i Helsingborg.

Verksamhetsberättelsen för 2016 hittar du här. Vi har en folder om arkivet, den hittar du här. Sägas bör att vi kommer att utarbeta en ny folder så snart vi hinner.


Visioner

Vi hoppas att flytten till nya lokaler gör att vi når nya målgrupper samtidigt som vi hoppas att våra nuvarande besökare fortsätter att kommar till oss. Vi har en förhoppning att kunna nå mer ungdom från högstadiet i framtiden, för att berätta för dem om Helsingborgs historia sett ur föreningslivets ögon.

Vi skulle gärna vilja göra fler delar av arkivet digitala så att helsingborgarna kan få informationen genom Internet. Det är även ett sätt att bevara kvaliteten på arkivalierna. Tyvärr så saknar vi själva de ekonomiska resurser som behövs för att göra större delar av arkivet digitalt.