Nästa styrelsesammanträde är den 23:e augusti 2018 klockan 16.00