Nästa styrelsesammanträde är den 26:e oktober klockan 16.00