Nästa styrelsesammanträde är den 6:e december 2018 klockan 16.00