Nästa styrelsesammanträde är den 25:e april 2019 klockan 16.00