Nästa styrelsesammanträde är den 7:e december klockan 16.00