Nästa styrelsesammanträde är den 27:e februari 2018 klockan 16.00