Material

Vi har mycket spännande material i arkiven. Det är inte alltid så lätt att hitta men en liten förteckning på vad vi har får du här:

ABF handlingar

 

Förteckningen

Lista på ljudband - del 1

Lista på ljudband - del 2

 

Filmer som tillkommit med Kulturförvaltningens stöd

Film om Folkrörelsearkivet (8 min)

Film 1 om Stadsarkivet (4 min)

Film 2 om Stadsarkivet (2 min)