Styrelsen
består för närvarande av

Hans Johansson ordförande
Olle Borg Läs om vice ordförande
Dan Karlsson kassör
Eva Aldegren sekreterare
Tomas Nordström Läs om personalansvarig
Anki Malmgren ledamot
Anne Malmgren ledamot
Åke Rosberg Läs om ledamot
Birger Palmgren ledamot
 
Aina Modig Lindell  revisor
Bengt Jönsson revisor
Thomas Munkberg revisor

Arkivarbetare

Björn Engdahl

Johan och Monica på ideell basis

 

Sammanträdesplan 2022

Nedanstående plan får ses som provisorisk.

Torsdag 24 februari 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 24 februari 17.00 årsmöte
Torsdag 21 april 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 9 juni 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 18 augusti 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 6 oktober 10.00 styrelsesammanträde
Torsdag 15 december 16.00 styrelsesammanträde

Styrelseledamot som inte kan delta i mötet bör meddela detta till ordförande.

 

Projektplan 2022
Starta en studiecirkel om att utveckla Folkrörelsearkivet
tömma och avveckla lokalen på Långvinkelsgatan
Starta en cirkel kring styrelseutveckling