Styrelsen
består för närvarande av

Hans Johansson ordförande
Tomas Nordström Läs om vice ordförande + personalansvarig
Dan Karlsson kassör
Eva Aldegren sekreterare
Olle Borg Läs om ledamot
Anki Malmgren ledamot
David Magnusson ledamot
Åke Nilsson ledamot
Birger Palmgren ledamot
 
Aina Modig Lindell  revisor
Bengt Jönsson revisor
Thomas Munkberg revisor

Arkivarbetare

Björn Engdahl

Johan och Monica på ideell basis

 

Sammanträdesplan 2023

Nedanstående plan får ses som provisorisk.

Torsdag 19 januari 10.00 verksamhetsplanering och arbete
Torsdag 23 mars 14.00 styrelsesammanträde
Torsdag 23 mars 16.00 årsmöte
Torsdag 27 april 16.30 styrelsesammanträde
Torsdag 15 juni 16.00 styrelsesammanträde samt våravslutning
Torsdag 17 augusti 16.30 styrelsesammanträde
Torsdag 19 oktober 16.30 styrelsesammanträde
Torsdag 14 december 16.30 styrelsesammanträde samt höstavslutning

Styrelseledamot som inte kan delta i mötet bör meddela detta till ordförande.

 

Projektplan 2023
Vi ska arbeta med att nå skolungdom och andra via föreläsningar
Vi flyttar in alla arkivalier i arkivet
Vi ska jobbar med digitaliseringen
Vi ska starta samarbeten med andra.