Styrelsen
består för närvarande av

Hans Johansson ordförande
Tomas Nordström Läs om vice ordförande + personalansvarig
Dan Karlsson kassör
Eva Aldegren sekreterare
Olle Borg Läs om ledamot
Anki Malmgren ledamot
David Magnusson ledamot
Åke Nilsson ledamot
Birger Palmgren ledamot
 
Aina Modig Lindell  revisor
Bengt Jönsson revisor
Thomas Munkberg revisor

Arkivarbetare

Har vi enbart på ideell basis.

 

Sammanträdesplan 2024

Nedanstående plan får ses som provisorisk.

Torsdag 25 januari 16.30 styrelsesammanträde
Lördag 23 mars 15.00 styrelsesammanträde
Lördag 23 mars 16.00 årsmöte + 80 års jubileum
Torsdag 18 april 16.30 styrelsesammanträde
Torsdag 13 juni 16.30 styrelsesammanträde samt våravslutning
Torsdag 15 augusti 16.30 styrelsesammanträde
Torsdag 24 oktober 16.30 styrelsesammanträde
Torsdag 19 december 16.30 styrelsesammanträde samt höstavslutning

Styrelseledamot som inte kan delta i mötet bör meddela detta till ordförande.

 

Projektplan 2024
Vi ska arbeta med att nå skolungdom och andra via föreläsningar
Vi jobbar på med digitaliseringen

Vi ska starta samarbeten med andra.