Styrelsen
består för närvarande av

Hans Johansson ordförande
Olle Borg Läs om vice ordförande
Dan Karlsson kassör
Eva Aldegren ledamot
Anki Malmgren ledamot
Anne Malmgren ledamot
Tomas Nordström Läs om ledamot
Åke Rosberg Läs om ledamot
Björn Engdahl arkivföreståndare
David Magnusson sociala medier samt marknadsföring
   
Bengt Jönsson revisor
Ingrid Lundin revisor
Bertil Fredriksson revisor

 

Sammanträdesplan 2019
Torsdag 28 februari 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 28 februari 17.00 årsmöte
Torsdag 25 april  16.00 styrelsesammanträde
Onssdag 12 juni 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 15 augusti 16.00 styrelsesammanträde på Ö. Långvinkelsgatan
Torsdag 24 oktober 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 5 december 16.00 styrelsesammanträde

Styrelseledamot som inte kan delta i mötet bör meddela detta till Björn på telefon.

 

Projektplan 2019
Digitaliseringen, arkiven
arbetsgrupper för styrelsen
marknadsföring, att nå nya målgrupper