Styrelsen
består för närvarande av

Hans Johansson ordförande
Olle Borg vice ordförande
Dan Karlsson kassör
Lillebil Berg ledamot
Anders Kjellvard ledamot
Anki Malmgren ledamot
Anne Malmgren ledamot
Tomas Nordström ledamot
Åke Rosberg ledamot
Björn Engdahl arkivföreståndare
   
Max Hassan revisor
Ingrid Lundin revisor
Bengt Jönsson revisor

 

Sammanträdesplan 2017
Torsdag 26 januari 18.00 styrelsesammanträde
Torsdag 16 mars 14.00 planeringsmöte
Torsdag 16 mars  16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 16 mars 17.00 årsmöte
Torsdag 20 april 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 8 juni 16.00 styrelsesammanträde - våravslutning
Torsdag 17 augusti 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 26 oktober 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 7 december 16.00 julavslutning

Styrelseledamot som inte kan delta i mötet bör meddela detta till Björn på telefon.

 

Projektplan 2017
Digitaliseringen, nya lokalerna
Aktiviteter, marknadsföring