Styrelsen
består för närvarande av

Hans Johansson ordförande
Olle Borg Läs om vice ordförande
Dan Karlsson kassör
Lillebil Berg ledamot
Eva Aldegren ledamot
Anki Malmgren ledamot
Anne Malmgren ledamot
Tomas Nordström Läs om ledamot
Åke Rosberg ledamot
Björn Engdahl arkivföreståndare
   
Max Hassan revisor
Ingrid Lundin revisor
Bengt Jönsson revisor

 

Sammanträdesplan 2018
Tisdag 27 februari 16.00 styrelsesammanträde
Tisdag 27 februari 17.00 årsmöte
Onsdag 18 april  16.00 styrelsesammanträde
Tisdag 12 juni 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 23 augusti 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 25 oktober 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 6 december 16.00 styrelsesammanträde

Styrelseledamot som inte kan delta i mötet bör meddela detta till Björn på telefon.

 

Projektplan 2018
Digitaliseringen, nya lokalerna
arbetsgrupper för styrelsen
marknadsföring, att nå nya målgrupper