Styrelsen
består för närvarande av

Hans Johansson ordförande
Olle Borg Läs om vice ordförande
Dan Karlsson kassör
Eva Aldegren sekreterare
Anki Malmgren ledamot
Anne Malmgren ledamot
Tomas Nordström Läs om ledamot
Åke Rosberg Läs om ledamot
Birger Palmgren ledamot
Björn Engdahl arkivföreståndare
Johan Berg arkivarbetare
   
Bengt Jönsson revisor
Bertil Fredriksson revisor

 

Sammanträdesplan 2020
Torsdag 23 januari 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 27 februari 16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 27 februari 17.00 årsmöte
Torsdag  16.00 styrelsesammanträde
16.00 styrelsesammanträde
Torsdag  16.00 styrelsesammanträde
Torsdag  16.00 styrelsesammanträde
Torsdag 16.00 styrelsesammanträde

Vårens styrelsesammanträden är uppskjutna tills vidare pga Corona virus.

Styrelseledamot som inte kan delta i mötet bör meddela detta till Björn eller Johan på telefon.

 

Projektplan 2020
Digitaliseringen, arkiven
arbetsgrupper för styrelsen
marknadsföring, att nå nya målgrupper